Een belangrijk deel van onze diensten bestaat erin bijstand te verlenen inzake het administratief beheer, de financiële organisatie, het boekhoudrecht en 'last but not least' de fiscale planning van onze klanten. Inzake adviesverlening is VANTHIENEN, VERCAUTEREN & CO BVBA  erkend door de Vlaamse Overheid waardoor u beroep kan doen op de dna-cheques en de bijbehorende subsidiëring. Ondertussen is deze vorm van subsidiëring door de Vlaamse Overheid uitgedoofd en vervangen door de KMO-portefeuille.

Tal van onze klanten doen beroep op onze deskundigheid inzake o.a. de volgende items:

 • Het voeren van de boekhouding, de opmaak van de fiscale dossiers.
 • Het opstellen en/of attesteren van jaarrekeningen.
 • Interne audit, begeleiding bedrijfsadministraties, analyse en verbetering van het boekhoudsysteem.
 • De samenstelling van een financieringsdossier.
 • De organisatie en integratie van de analytische boekhouding .
 • De studie en herstructurering van financieringsbronnen (eigen middelen, schulden op korte, middellange en lange termijn, leverancierskredieten).
 • Het opstellen van systemen voor financiële controle (ratio's inzake liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, kostprijs).
 • Het opstellen van een ondernemingsplan (resultatenrekeningen, financiële plannen, previsionele balansen).
 • Advies bij de opstelling, de voorstelling en de eventuele omzetting van jaarrekeningen naar andere vormen zoals gewenst door de onderneming.
 • Advies inzake haalbaarheidsstudies, budgettering, investerings-, financierings- en thesaurieplanning.
 • De ontwikkeling van een systeem van budgettering en rapportering.
 • De ontwikkeling van een financierings- en investeringspolitiek.
 • Het beheer van de activa van de onderneming d.m.v. beheerstabellen.
 • Juridische raadgevingen inzake vennootschapsrecht, sociale, boekhoud-, /fiscale & milieuwetgeving.
 • Advies bij het informaticagebeuren van de financiële administratie binnen de onderneming.
 • Adviseringen en studies inzake fiscale planning en juridische herstructurering op nationaal vlak.
 • Allerhande inzake personenbelastingen, vennootschapsbelastingen en indirecte belastingen.
 • Advies inzake oprichting van een vennootschap, keuze vennootschap vs éénmanszaak, opstellen financieel plan.
 • Fusies, splitsingen, en overnames.
 • Begeleiding onderneming in moeilijkheden.

De beroepen van boekhouder-fiscalist en accountant zijn bij wet gereglementeerd. De uitoefening ervan is aan strenge bij wet voorziene toelatingsvoorwaarden onderworpen (vereisten naar diploma, toelatingsexamen, verplichte stage, eindevaluatie en bekwaamheidsexamen door de beroepsinstituten. Dit geeft u niet alleen een waarborg op het vlak van expertise (die ondersteund wordt door de verplichting van de permanente vorming), maar verleent u bovendien een garantie inzake deontologie en beroepsgeheim.

Als raadgever en strateeg op het vlak van organisatie en informatisering helpt hij u toekomstgericht een beter beleid te voeren. Hij brengt u het kostenbesparende "Management consulting".

Uw adviseur verifieert en corrigeert uw boekhouding zodat de opstelling en neerlegging van de jaarrekening geen probleem vormt. Hij staat u bij in uw contacten met de verschillende administraties.

Omdat hij de rekeningen van uw onderneming kent, is hij de aangewezen fiscale expert om uw aangiften in te vullen voor de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de B.T.W.. Hij dient eventueel in uw naam bezwaarschriften in bij de Administratie der belastingen en verdedigt uw belangen hierin.

Omdat hij uw onderneming van dichtbij kent, kan hij u bijstaan inzake de werkelijke betekenis van de boekhoudcijfers, berekent hij de kostprijs, werkt hij een "businessplan" uit, .... Samen met u zal hij uw kredietbehoeften bestuderen, u helpen bij de contacten met banken en andere financiële instellingen en u eventueel aanraden een subsidiedossier in te dienen.

Klantenlogin


Registreren
Paswoord vergeten ?